• خبر روز


معرفی سایت ichallenge

همه دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، پژوهشگران مستقل، شرکت‌های کوچک و متوسط خلاق و نوآور (اعم از دانش‌بنیان و غیر آن) از داخل یا خارج کشور می‌توانند با ثبت راه‌حل‌های خود در آی چلنج، در چالش‌های فناوری و نوآوری شرکت کنند و در صورت جلب نظر داوران، از جوایز آن بهره‌مند شوند. به زبان تخصصی مدیریت فناوری، آی چلنج یک پلتفرم نوآوری باز است که تلاش می‌کند از طریق برگزاری چالش‌های فناوری و نوآوری به سفارش متقاضیان (همچون ستادهای توسعه فناوری یا شرکت‌های صنعتی خصوصی یا دولتی)، ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه کشور را در جهت غلبه بر مشکلات فناورانه بسیج نماید و از این طریق، «پیوند عرضه و تقاضا» را در حوزه فناوری برقرار سازد.

تاریخ درج خبر: 1397/04/20  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٠  -  شماره خبر: ٦٥٤٥  -  تعداد بازدید: 64


خروج