• خبر روز


بازدید شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار

بازدید هیئت رییسه شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار از مجموعه مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی با حضور جناب دکتر دانش جعفری صورت گرفت.

در این بازدید، فعالیت های مرکز رشد و نوآوری شماره یک و اکوسیستم نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی به شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار ارائه گردید.

تاریخ درج خبر: 1398/05/14  -  ساعت درج خبر: ١٦:٥١  -  شماره خبر: ٩٤٢٨  -  تعداد بازدید: 690


خروج