• خبر روز


بازدید شرکت آسان پرداخت (آپ)

بازدید عوامل محترم شرکت آپ از مجموعه مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی با حضور جناب دکتر خورسندی صورت گرفت.

به گزارش مرکز رشد، در این بازدید جناب آقای مهندس مداحی مدیر توسعه نیروی انسانی و مهندس ملکی مدیر آموزش شرکت آپ و جناب دکتر خورسندی مدیر امور پژوهشی دانشگاه، دکتر تقوا هیئت علمی دانشکده مدیریت، دکتر نقی زاده رئیس مرکز رشد و دکتر گودرزی رییس مرکز کارآفرینی حضور داشتند.

در این بازدید، فعالیت های مرکز رشد و نوآوری شماره یک و اکوسیستم نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی به شرکت آپ ارائه گردید همچنین در راستای فعالیت های پژوهشی و تاسیس شتابدهی مجموعه آپ تصمیماتی اخذ شد.

تاریخ درج خبر: 1398/05/14  -  ساعت درج خبر: ١٧:٠٦  -  شماره خبر: ٩٤٢٩  -  تعداد بازدید: 722


خروج