• خبر روز


دورهمی با موضوع بانوان در عرصه تکنولوژی

دور چهارم دورهمی وین تک با موضوع بانوان در عرصه تکنولوژی به بررسی باورهای کلیشه ای جامعه درباره استرس بانوان و الگوی زنان موفق می پردازد.

همانطور که می دانید فعالیت در عرصه تکنولوژی مستلزم تنوع نیروی انسانی است و حضور بانوان تاثیرات مثبتی به همراه دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید.

تاریخ درج خبر: 1397/06/06  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٣٤  -  شماره خبر: ٦٧١١  -  تعداد بازدید: 209


خروج