• خبر روز


دومین جشنواره سرگرم آموز

جشنواره "سرگرم آموز" می تواند به عنوان اولین رویداد دانشگاهی در حوزه سرگرم آموزهای آموزشی در سطحی گسترده در نظر گرفته شود. هدف اصلی این جشنواره، شناساندن این حوزه به عنوان فرصتی برای دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و صنایع مرتبط خواهد بود تا با نگاهی متفاوت فرصت آشنایی با این حوزه تحقیقاتی-صنعتی را داشته باشند و قادر باشند اصول طراحی و تولید بازی های آموزشی رایانه ای را با نگرشی عمیق تر بررسی نمایند.

 


این جشنواره میزبان محصولات صنعتی-پژوهشی به ویژه کارهای دانشجویی از جمله بازی های رایانه ای، مدل های بازی سازی، شبیه سازها، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و .. علاوه بر تولیدات صنعتی این حوزه می باشد. محوریت کارهای قابل ارایه در این جشنواره یادگیری-یاددهی خواهد بود تا محصولات ارایه شده در یک محیط دانشگاهی براساس اثربخشی آموزشی شان با یکدیگر مقایسه شوند. به عبارت دیگر، این جشنواره فرصتی بسیار مغتنم برای پژوهشگران و تولیدکنندگان سرگرم آموز جهت بررسی فناوری های نوین این حوزه، آشنایی با تولیدکنندگان و تولیدات دانشگاهی و به اشتراک گذاری ایده ها و عناوین تحقیقاتی مرتبط در طراحی محصولات نرم افزاری و سخت افزاری خواهد بود.

 

پس از برگزاری موفق اولین دوره جشنواره سرگرم آموز در سال 1396، هسته پژوهشی مطالعات بازی های رایانه ای آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی اقدام به برگزاری دومین دوره این جشنواره در سال 1397 می نماید. در دومین دوره جشنواره سه رویداد متفاوت برای علاقمندان در نظر گرفته شده است

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 

تاریخ درج خبر: 1397/07/16  -  ساعت درج خبر: ١٢:٠٨  -  شماره خبر: ٧٠١٤  -  تعداد بازدید: 485


خروج