• خبر روز


دقیق‌ترین تعریف کار تیمی در مقالات و مطالعات دانشگاهی چیست؟

یکی از معتبرترین تعریف‌های کار تیمی که توسط سالاس و همکارانش ارائه شده است به صورت زیر است
یک تیم شامل دو یا چند نفر است که:

 • نقش های مشخص دارند
 • کارهایی را انجام می‌دهند که به یکدیگر وابسته (Interdependent) هستند
 • می‌کوشند خود را با یکدیگر تطبیق دهند
 • یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند.


وی جی ورما هم تعریف ساده‌ای از کار تیمی دارد که توسط انستیتو مدیریت پروژه مورد استفاده قرار گرفت و به همین علت، به خوبی شناخته شده است و مورد استناد قرار می‌گیرد :
کار تیمی، شیوه‌ی مشخصی از کار کردن است که می‌کوشد از مجموع توانمندی‌ها، مهارت‌ها و انرژی افراد،‌ بیشترین بهره را کسب کند.
کوزلوسکی هم تعریف دیگری از کار تیمی ارائه داده که در فضای آکادمیک به صورت گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد
کوزلوسکی، تیم را مجموعه‌ای از افراد می‌داند که:

 • کارها و وظایف مرتبط و درهم تنیده‌ای را انجام می‌دهند
 • یک یا چند هدف مشترک دارند.
 • با هم تعامل اجتماعی دارند.
 • مرزی را بین جمع خود و محیط اطراف قائلند و برای حفظ و مدیریت آن مرز تلاش می‌کنند.

و البته در بستر یک مجموعه‌ی بزرگتر یعنی سازمان، بر اساس مرزها و محدودیت‌ها و نفوذی که سازمان بر روی آنها اعمال می‌کند، فعالیت می‌کنند.
کتزن باخ و همکارش اسمیت هم، تعریفی دارند که نقطه‌ی تمایز آن،‌ تاکید بر کوچک بودن تیم است
هم‌چنانکه مردیت بلبین هم با آنها هم نظر است و تاکید می‌کند که ذات تیم، در کوچک بودن تیم معنا پیدا می‌کند و وقتی تعداد از حد مشخصی بیشتر شود، از تیم، جز نام آن باقی نمی‌ماند
تیم، مجموعه‌ی کوچکی از افراد است که:

 • مهارت‌های مکمل دارند.
 • همگی نسبت به یک مقصد مشترک، شیوه‌ی عملکرد مشترک و اهداف مشترک متعهد هستند.
 • و خود را نسبت به یکدیگر مسئول می‌دانند.

منبع
motamem.org

 

تاریخ درج خبر: 1397/07/17  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٠  -  شماره خبر: ٧٠٣١  -  تعداد بازدید: 124


خروج